เราคือช่างแต่งหน้ามืออาชีพ รับแต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้ารับปริญญา ช่างแต่งหน้าไปงานทั่วไปด้วยช่างแต่งหน้ามืออาชีพ

How to & Review

วิธีการเลือกซื้อเครื่องสำอางเพื่อการแต่งหน้าอย่างปลอดภัย ผิวหน้าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับผู้หญิง

สร้างเมื่อ 24 มีนาคม 2558 (17:41) | ผู้ชม 1255 ครั้ง

วิธีการเลือกซื้อเครื่องสำอางอย่างปลอดภัยสำหรับแต่งหน้า

1. ระวังของเถื่อน อย่าคิดถึงแต่เรื่องราคาที่ถูก ควรคำนึงถึงคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด วิธีตรวจสอบให้ดูจากเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้  สำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การรับรองคุณภาพของเครื่องสำอาง เวลาที่คุณจะซื้อเครื่องสำอาง โดยเฉพาะเครื่องสำอางแต่งหน้า ควรดูเครื่องหมาย อย.บนฉลากซะก่อน พยายามหลีกเลี่ยงการซื้อเครื่องสำอางที่ไม่มี อย. โดยเด็กขาด มิเช่นนั้นเครื่องสำอางเถื่อนอาจผสมสารต้องห้ามที่มีพิษต่อร่างกายและผิว หน้าของเรา แย่แน่ถ้าใช้เครื่องสำอางแล้วหน้าพัง

2. อย่าลืมดูวันหมดอายุ ส่วนผสม ชื่อบริษัทผู้ผลิต ที่อยู่ หรือบริษัทผู้นำเข้า เพราะมันสำคัญมาก

- วันหมดอายุนั้นสำคัญแต่วันผลิตที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ก็สำคัญเช่นกัน จริงๆ แล้วเครื่องสำอางจะมีอายุหลังการผลิตนานถึง 3-5 ปี แต่ระยะเวลาที่ประมาณไว้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าเครื่องสำอางยังไม่เปิด ใช้และเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แต่เมื่อไหรเราเปิดใช้งานและเก็บเครื่องสำอางในสภาพแวดล้อมของเราเอง จงพึงคำนึงไว้เลยว่าเครื่องสำอางจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและมีอายุการใช้งานที่ น้องลง ดังนั้นเราต้องดูรายละเอียดวันหมดอายุหลังเปิดใช้และวิธีการเก็บรักษาด้วย ถ้าจะให้ดีเราควรเขียนวัน/เดือน/ปี ที่เราเปิดใช้ครั้งแรกเอาไว้ที่เครื่องสำอาง เพื่อจะได้เตือนความจำ และเช็คอายุเครื่องสำอางได้ง่ายขึ้น ส่วนวันที่ผลิตดูเพื่อจะได้ทราบความสดใหม่ของเครื่อสำอางนั้น บางครั้งเครื่องสำอางบางชนิดก็มีระยะเวลาอายุการใช้งานที่ยาวไป แต่การดูวันผลิตเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

- ส่วนผสมคือสิ่งสำคัญที่สุก  มีส่วนผสมที่เราแพ้หรือไม่ เช่น บางคนอาจแพ้เครื่องสำอางที่มีน้ำหอม หรือแอลกอฮอล์ เป็นต้น อย่าซื้อเครื่องสำอางตามกระแสนิยมจนลืมว่าตัวเราแพ้สารที่ผสมมากับเครื่อง สำอางหรือเปล่า

- ชื่อบริษัทผู้ผลิต ที่อยู่ หรือบริษัทผู้นำเข้า เป็น อีกส่วนที่ควรใส่ใจ เพื่อ เป็นการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือเกิดอันตรายจากเครื่องสำอางนั้น จะได้โทรไปสอบถามหรือร้องเรียนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าได้

3. อ่านฉลากก่อนการใช้งานก่อน

- ต้องศึกษาวิธีใช้อย่างละเอียด เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และปลอดภัย ว่าควรใช้ในปริมาณเท่าใด กี่ครั้งต่อวัน ใช้ที่จุดไหนของร่างกาย เพื่อให้ใช้ได้ถูกต้อง เช่น ครีมบำรุงผิวหน้าบางชนิดต้องใช้ทาก่อนนอน เพื่อมิให้ถูกแสงแดด เพราะแสงแดดอาจกระตุ้นให้เกิดอาการข้างเคียง ที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้น หากไม่ศึกษาวิธีใช้ให้ถี่ถ้วน ทาครีมนี้ตามความพอใจ หากทาตอนกลางวันแล้วถูกแสงแดด ก็อาจจะกลับกลายเป็นผลเสีย เพราะใช้ไม่ถูกวิธีนั่นเอง

- สำหรับคนที่แพ้ง่าย แนะนำว่า ควรพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ซึ่งเครื่องสำอางหลายยี่ห้อจากต่างประเทศ จะมีระบุชัดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ว่า “Alcohol Free” แปลว่าในเครื่องสำอางชิ้นนั้นปราศจากแอลกอฮฮล์ แต่เครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีแจ้งแบบนี้

- เครื่องสำอางบางชนิดจะต้องแสดงคำเตือนที่ฉลากด้วย แสดงว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ดังนั้น ควรศึกษาคำเตือน ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- เครื่องสำอางบาง ประเภทมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย หากผู้บริโภคใช้ไม่ถูกวิธี กฎหมายจึงมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่าเครื่องสำอางทั่วไปคือ จัดเป็นเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ และเครื่องสำอางควบคุม โดยจะต้องมีข้อความแสดงประเภท ของเครื่องสำอางที่ฉลากอย่างชัดเจน ผู้บริโภคควรใช้เครื่องสำอางเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

4. ทดสอบการแพ้เครื่องสำอางก่อนตัดสินใจซื้อ มีเครื่องสำอางหลายประเภทที่แม้จะเป็นยี่ห้อดียี่ห้อดัง มีตรารับรองมาตรฐาน ก็อาจไม่ถูกกับผิวของคุณได้ เพราะผิวของแต่ละคนก็แพ้เครื่องสำอางแตกต่างกัน ดังนั้น คุณจึงควรทดสอบก่อนตัดสินใจซื้อ นอกจากการดูที่ส่วนผสมแล้ว คุณควรทดสอบการแพ้เครื่องสำอางด้วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆและเป็นวิธีที่ถูก ต้องคือ ให้นำเครื่องสำอางที่ต้องการจะซื้อ มาป้าย ฉีด ยา หรือทา ลงบริเวณผิวเนื้ออ่อนๆ อย่างหลังใบหูหรือท้องแขน อย่างน้อยที่สุดจะต้องใช้เวลา 20 – 30 นาที ถ้าหากเกิดอาการแพ้ ผิวหนังบริเวณนั้นจะมีปฏิกิริยา เช่น เกิดรอยแดง ผื่น หรือรู้สึกระคายเคือง ดังนั้น หากจะเทสต์จริงๆ ไปขอเทสต์ก่อน (เพื่อทิ้งระยะให้สารเคมีทำปฏิกิริยาสักนิด) จากนั้นไปเดินดูของอื่นๆ จนจะกลับ หากผิวไม่แพ้จึงค่อยกลับไปซื้อค่ะ

5. ซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งขายที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นที่เคาน์เตอร์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านค้าต่างๆ รวมถึงตลาดนัด ในปัจจุบันเรายังพบช่องทางการขายเครื่องสำอางออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม ในความหลากหลายของแหล่งซื้อขายนี้ย่อมมีทั้งดีและไม่ดี คุณก็ควรพิจารณาแหล่งซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือ มีสถานที่ตั้งและช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน มีบริการที่ดีทั้งในระหว่างการขายและหลังการขาย และแน่นอนว่าต้องขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้ และเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์นั้นๆ อย่างถูกต้อง ซึ่งวิธีพิจารณาต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เราห่างไกลจากโอกาสเสี่ยงที่เราจะเจอผลิตภัณฑ์ปลอม ไม่ได้มาตรฐาน เกิดการแพ้ และไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ขายได้

นอกจากนี้ สาวๆควรรู้จักกับความหมายของเครื่องสำอางตามกฏหมายก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อที่จะได้ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริง พวกเครื่องสำอางเถื่อนและปลอมทั้งหลาย ดังนี้คือ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 โดยมีคำจำกัดความ ตามกฎหมายว่า หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมาย สำหรับใช้ ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใด ต่อส่วนหนึ่ง ส่วนใดของร่างกายมนุษย์ เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นผิวต่างๆ แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย” พอจะสรุปอย่างง่ายๆ ได้ว่า

“เครื่องสำอางต้องเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ เพื่อความสะอาด และความสวยงาม เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินกว่านี้ เช่น อ้างว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาโรค ป้องกันโรค หรือมีผลต่อโครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ต่างๆของร่างกายอันเป็น สรรพคุณทางยา ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องจัดเป็นยา ไม่ใช่เครื่องสำอาง”

ตัวอย่างเช่น โลชั่นปลูกผม ครีมเสริมสร้างทรวงอก ครีมลดไขมัน สบู่ลดความอ้วน โลชั่นกระชับจุดซ่อนเร้น ครีมฆ่าเชื้อโรค ลดอาการผิวหนังอักเสบ แก้คัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มีการแสดงสรรพคุณทางยา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นยาและปฎิบัติตามพระราชบัญญัติยาฯที่มีความเข้มงวดกว่า พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง ฯค่ะ

สำหรับวิธีการเลือกซื้อเครื่องสำอางอย่าง ปลอดภัยที่ ได้แนะนำไว้ข้างต้นนี้ ยังไงสาวๆก็อย่าลืม ลองนำไปทำตามนะค่ะ รับรองว่า…เพียงเท่านี้สาวๆ ก็สามารถหาซื้อและใช้เครื่องสำอางได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัยแล้วล่ะ

ที่มา : http://bkkseek.com/6-วิธีการเลือกซื้อเครื่องสำอางอย่างปลอดภัย-ได้ของดีมีคุณภาพ/

Update : 24 มีนาคม 2558 (17:44)
Tag : ช่างแต่งหน้า | แต่งหน้าเจ้าสาว | แต่งหน้ารับปริญญา
How to & Review
 • 24 มี.ค. 2558 เตรียมตัวก่อนวันรับปริญญาต้องทำอย่างไรจึงจะออกมาดูดีที่สุด เทคนิคการแต่งหน้าและเลือกทรงผม

  More..
 • 24 มี.ค. 2558 เมื่อต้องแต่งหน้าจัด วิธีล้างเครื่องสำอางแต่งหน้าเพื่อผิวหน้าที่ดี มาดูวิธีการล้างหน้ากันเถอะ

  More..
 • 24 มี.ค. 2558 วิธีการเลือกซื้อเครื่องสำอางเพื่อการแต่งหน้าอย่างปลอดภัย ผิวหน้าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับผู้หญิง

  More..
 • 20 มี.ค. 2558 เตรียมพบกับบทความสาระดีๆจากทางเว็บไซต์ Review จากผู้เข้ารับบริการกับเรา หรือเทคนิคต่างๆ ได้ที่นี่

  More..
1